Taro kāršu nozīmes                                                                  

DAŽAS PIEZĪMES PAR TARO KĀRŠU NOZĪMĒM

Katram tarologam ir sava mīļākā kāršu kava, to ir daudz un tās ir tik dažādas. Katrs sajūtam kārtis atšķirīgi. Šīs ir manas personīgās norādes par taro kāršu nozīmēm, ko esmu ieguvusi pieredzē strādājot ar sevi un citiem. Ieklausieties savās sajūtās un uzticieties savai iekšējai balsij. Paļaujieties savai intuīcijai pat tad, ja tas ir pretrunā ar citu rakstītām patiesībām un vispārpieņemtām nozīmēm.

0 MUĻĶIS
Sākums, pirmsākums, pirmais solis garā un vērienīgā ceļojumā. Dvēseles meklējumi, dvēseles progress, atdzimšana, jauns sākums. Jauns ceļš, ko uzsākt, piedzīvojums. Doties nezināmajā. Radikālas pozitīvas pārmaiņas, atteikties no esošā uzsākt ko jaunu. Harmonija, dzīvesprieks, nevainība, naivums, tīrība, bērnišķība, zinātkāre. Muļķība, haoss, neapdomība, vieglprātība. Spēle, risks, riskants, iracionāls vai nepraktisks sākums.
Individuālists. Jautra, atraktīva persona. Tāds kurš dzīvo viegli. Trakais, zaudējis prātu (kombinācijā ar citu pastiprinošas nozīmes kārti).

I MAGS
Ego, instrumenti, pirmsākums, garīgā izaugsme, dievišķais, enerģija, spēk, spējas- dieva dāvātas. Potenciāls, ģenialitāte, gribas spēks, iedvesmas dzirksts, varas kāre, ziņa, informācija. Vērtīga stratēģija vai rīcības plāns. Apzināta rīcība. Pašrealizācija. Speciālu zināšanu izmantošana. Mags patur prātā skaidru vīziju, ko viņš vēlas, līdz nodoms būs realizēts. Izmantošana vai ļaunprātīga, mērķtiecīga varas izmantošana. Manipulēšana. Koncentrēšanās.
Enerģiska, egoistiska, persona, kurai piemīt viltība. Var būt mānīgs, tāds kuram ir daudz sejas. Bīstams.


II PRIESTERE
Intuīcija, mistērija, atklāsme, noslēpums, noslēpumainība. Garīgā izaugsme, slepenība, okultisms. Senas, dziļas zināšanas. Kosmiskas zināšanas. Apslēptas zināšanas, vai apslēpta ietekme. Sievišķīgas, iekšējas zināšanas. Ieskatoties sevī atrast atbildi. Tas kas ir apslēpts. Intuitīva rīcība, bez apziņas. Bezdarbība, pasivitāte. Pretpolu, pretstatu tēls.
Mīļākā.

III IMPERATORE
Māte, mātišķums, sievišķība, auglība, uzplaukums, dažādība, pilnība, beznosacījuma mīlestība, līdzjūtība, labestība, siltums. Harmonija, pilnība, apmierinājums, jūtas, bauda. Būt bērna gaidībās, piedzimšana (kombinācijā ar citu pastiprinošas nozīmes kārti).
Jaunas romantiskas attiecības.

IV IMPERATORS
Tēvs, tēvišķums. Līderis, dominējoša figūra, personība. Tāds kurš uzņemas kontroli, kontrolē situāciju. Tāds kurš uzspiež savu gribu. Spēka izmantošana, celtniecība, strukturēšana, lēna un vieda pilnveidošanās. Impērijas vadīšana. Būt stipram un godīgam. Stabilitāte, robežas, kārtība, vadība, vara, loģika, racionalitāte. Vadīties pēc loģikas - mazāk ar sirdi. Tikt galā ar Izaicinājumu. Likums un kārtība. Kārtības ieviešana. Stingrs vadības modelis.

V PRIESTERIS
Kontakts ar augstāko, garīgums, reliģija, baznīca, reliģiozi institūti, konvencija un atbilstība. Vienotība, saskaņošana ar grupu. Meklēt patiesību tradīcijās. Garīgs līderis. Pasniedzējs, skolotājs, izglītība, skola, akadēmija. Kursi, apmācības, studijas. Savienības noslēgšana baznīcā (kombinācijā ar citu pastiprinošas nozīmes kārti.)
Garīgs līderis. Mācītājs, Reliģioza institūta darbinieks, vai persona, kura pieder tam. Autoritāte, kura saistīta ar izglītību-profesors, akadēmiķis, pasniedzējs, treneris.

VI MĪLESTĪBA
Mīlestība, svētība, kaisle, kārdinājums, pievilcība. Spēcīgs pievilkšanās spēks. Romantiskas attiecības, ilgstošas vai apņēmīgas attiecības, partnerība, vienotība, savienība, dvēseļu pāris. Laulība. Pieņemšana, nenosodīšana, ietveršana, skaistums, pilnība. Svarīga ētiska vai morāla izvēle. Atsevišķās kāršu kavās var būt izvēle starp diviem cilvēkiem, vai krāpšana (kombinācijā ar citu pastiprinošas nozīmes kārti).

VII RATI
Virziens, mērķis, griba, spēku līdzsvars, pārvaldīšana. Izmanto zināšanas, vadi pats savu dzīvi. Brīvā griba, Iespējas. Apzināti nolūki, darbība, ceļojums-reizēm negaidīts, kustība, ātrums. Sarežģīts, grūts uzdevums. Pienākumi kuriem jāpievērš uzmanība. Laiks kustēties, izkustēties no vietas, pieņemt lēmumu, noteikt virzienu. Ambīcijas un sasniegumi. Galvenais darbs, mūža darbs.
Transports (jeb kurš).

VIII TAISNĪGUMS
Īstenība, kārtība, taisnīgums, taisnība, spriedums, tiesa, līdzsvars, likums. Iemesli un sekas. Juridiskas instances, līgumi, juridiski papīri. Viss būs tāds, kāds ir patiesībā, iekšējais skatījums atbilst realitātei un arējam redzējumam. Skaidrs redzējums. Uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Tiks pieņemts vai jāpieņem svarīgs lēmums. Karma.

IX VIENTUĻNIEKS
Meklējumi, garīgā ceļa meklējumi, vientulība, norobežošanās no cilvēkiem un ierastās ikdienas. Individualitāte. Nepieciešama pašanalīze un sevis vērošana. Nepieciešama neatkarība un sevis izzināšana. Pieredze, atturība, noslēpumainība, slepenība, maska, maskēšanās. Izvairīties no traucēkļiem. Mērķis var būt sasniegts.
Tāds kurš var sniegt norādes vai atbalstu. Vieda, garīga persona. Guru, filozofs, garīgs mentors.


X LAIMES RATS
Kāpumi un kritumi, veiksme, zaudējumi. Risks, izmaiņas, statusa maiņa, haoss, nespēja paredzēt, likteņa pavērsiens. Bez iespējas kontrolēt, nekontrolējams. Negaidīti notikumi. Cikls, aplis. Ārējā ietekme vai notikumi kurus nevar izslēgt, mainīt, ignorēt.

XI SPĒKS
Instinktu savaldīšana, spēks, varonība, vīrišķība, drošsirdība, pārliecības spēks, atbildība par savu dzīvi un darbiem. Spēku ne tikai smelties, bet arī dot. Rīkoties pēc savas sirds balss. Meklēt līdzsvaru. Attīstība caur drosmi, pacietību. Baiļu pārvarēšana. Drosmes potenciāls trauksmainās situācijās. Kontrolēt riskantu vai haotisku situāciju. Cīnīties par augstiem mērķiem. Veselības uzlabošanās.

XII PAKĀRTAIS
Bezdarbība, nogaidīšana. Prioritāšu pārvērtēšana. Plānu maiņa ārēju apstākļu dēļ. Nespēja mainīt situāciju. Nepieciešamība atlaist situāciju. Strupceļš. Būt paralizētam fiziski vai psihiski. Karāties saglabājot līdzsvaru, nogaidīt, atlikta darbība, šķīstītava. Laiks atpūsties un pārdomāt. Pakļaušanās liktenim. Upuris, paša nāve, pašiznīcināšanās (kombinācijās). Paraudzīties no cita skata punkta. Ezotēriskā kontekstā apgaismība caur grūtībām.

XIII NĀVE
Transformācija, varas maiņa, atdzimšana. Zīmīgas izmaiņas, dziļas izmaiņas. Kardināla uzskatu maiņa. Attieksmes pārskatīšana vai jaunas perspektīvas. Vecas iekārtas sabrukšana. Kāda perioda/cikla beigas vai pāreja jaunā līmenī. Pieņemt zaudējumu.

XIV MĒRENĪBA
Nepieciešamība pēc līdzsvara. Izsvērtība, paškontrole. Ieklausīties padomos. Mērenība, izpirkšana, atjaunošanās, pārveidošana, reģenerācija, auglības atjaunošanās, atveseļošanās, dziedināšana. Liktenis atvērts. Atdzimšana pēc kristībām. Nostiprināties, rezervēts. Miers zem spiediena. Pareizā ceļa meklējumos. Godīga vienošanās.

XV VELNS
Lamatas vai apgrūtinājumi, kas var būt paša radīti. Maldi, krātiņš, cietums, ķēdes, elle. Meli, ilūzijas, maldināšana vai apmāns. Atkarība, psiholoģiska atkarība. Zaudēt kontroli. Bīstamas darbības. Uzmācīgas domas, kārdinājumi un vēlmes. Pakļaušana, pakļaušanās, padošanās, važas. Tava ēnas puse.

XVI TORNIS
Sabrukums, izjaukt, sajaukt. Straujas, negaidītas, dramatiskas izmaiņas. Negaidīts izaicinājums vai konflikts. Negadījums, krīze. Katastrofa, satricinājums, ciešanas, depresija. Vecu sistēmu, uzskatu un sapratnes maiņa, sabrukums. Pātagas sitiens, zibens spēriens. Asmeņa gals. Nokrist no troņa. Pārkāpums vai apkaunojoša rīcība kurai būs sekas. Personības sabrukums.

XVII ZVAIGZNE
Cerība. Cerību vēstnesis, neviltots, īsts, uzticamība. Emocionalitāte, sapņi, piepildījums, sievišķība. Pareizs ceļš, uzticība un pārliecība. Patiesība par sevi. Atrisinājums. Atjaunošanās pēc grūta perioda. Dziedināšana, žēlastība. Iedvesma, laime, apmierinātība, miers, patvērums. Laba veselība. Harmonija.
Mūza.

XVIII MĒNESS
Aptumsums, aptumšošanās, brīdinājums, priekšvēstnesis. Nepieciešamība pēc patstāvības un uzticēšanās pašam sev. Samezglojumi. Migla, noslēpumi, nenoteiktība. Trauksme, emocijas, piesardzība, jāvērš uzmanība uz sevi. Nav īstais brīdis rīkoties. Izvēle. Mentāls apjukums. Meklēt speciālista palīdzību. Psiholoģiskas problēmas. Trakums. Šizofrēnija.
Saskarties ar paranormālām neparastām lietām. Maģija, misticisms, rituāli, okultisms, ekstrasensorika. Vīzijas, viedi sapņi, Tumša, noslēpumaina sapņu pasaule. Redzēt vairāk, to ko neredz citi. Tēli, emocijas, atmiņas, intuitīvās sajūtas. Noslēpumainība, sakrālais, intuīcija.
Dēls. Nakts. Cikli, sieviešu cikli.

XIX SAULE
Uzvara, laime, bērns, prieks un labklājība. Pozitīva enerģija, piepildījums, radošums, spēks, mirdzums, veiksme, svinības, entuziasms. Atklāsme, gaismas avots. Precizitāte un pārliecība par saviem spēkiem. Optimisms, labi laiki. Seksuāla aizraušanās. Laba veselība.
Meita. Diena.

XX TIESA
Pamošanās, acu atvēršana, plīvura nokrišana, ieraudzīt patiesību. Augšām celšanās, atdzimšana, radniecīgu dvēseļu apvienošanās, pieredze kļūst par vienu veselu. Nevainība, tīrība, visaugstākā attīstības pakāpe. Jauns sākums. Saņemt pēc nopelniem. Pieņemt lēmumu. Izdarīt izvēli. Lieli dzīves, nāves un atdzimšanas cikli. Vienmēr ir iespēja izpirkt savu vainu. Uzsākt jaunu dzīvi. Garīga apgaismība. Miers.

XXI PASAULE
Pilnība, pilnvērtīgs, noslēgums, pilns cikls, cikla noslēgšanās, atrisinājums. Pabeigt iesākto, uzvarošs nobeigums, veiksme, realizācija, sapņu piepildīšanās, sasniegt mērķi, noteiktība. Iesaistīšanās, entuziasms.
Arēna, spēļu laukums, skatuve. Zeme, kosmoss, universs.

ZOBENU TŪZIS
Veiksmīgs atrisinājums vai bīstama situācija. Pirmais solis ceļā uz izpirkšanu un paaugstināšanos. Brīvs prāts, jaunas domas, ideāli, jaunas idejas, labs plāns. Jauns projekts, uzsākt akadēmiskas mācības. Sekot norādījumiem. Skaidrs redzējums, pacelties, paaugstināties, atrast patiesību. Spēcīgs un unikāls skatījums, intereses. Uzvara caur analīzi, izvērtēšanu, un atjautību. Šķēršļu pārvarēšana, skaidrība, loģika vai iemesls. Iekšēja apgaismība.

2 ZOBENI
Nevēlēšanās ieraudzīt īstenību. Izlikties neredzam. Sevis mānīšana, attaisnojumu meklēšana. Nepieciešamība atvērt acis, atbrīvoties no šķēršļiem, atrisināt konfliktu. Satraukums, spriedze. Būt modram. Saspringums noved līdz bezizejas stāvoklim. Naidīgs duālisms. Verbāls ideju vai ideālu konflikts. Iekšēja cīņa. Ļauna un laba apzināšana. Vajadzīgi apdomīgi vārdi. Kaut ko bloķēt gan labā, gan sliktā nozīmē.

3 ZOBENI
Vilšanās, sāpinājums. Emocionāls konflikts. Nodevība, kas var novest pie vientulības, izolācija. Salauzta sirds. Zaudējums vai atdalīšanās. Uzzināt rūgtu patiesību. Uzticēties neīstajam. Nožēla, dramatisks pārpratums, izmisums, emocionāla sagrāve.
Veselības pasliktināšanās priekšvēstnesis. Veselības problēma, kas saistītas ar sirdi.
Persona kura ir ļoti sāpināta, nodota.

4 ZOBENI
Pauzes periods, atveseļošanās, atjaunoties. Nepieciešama atpūta. Spēku uzkrāšana. Kompromiss vai pamiera slēgšana uz laiku. Jānosaka robežas. Jāapstājas. Domās iestrēgt pagātnē.
Būt nogurušam, enerģijas trūkums, slimības gulta.

5 ZOBENI
Nodevība, viltība, zaudējums. Konflikts. Uzvara gūta negodīgā cīņā. Iedurt dunci mugurā. Situācija pašreiz nav atrisināma, labāk nogaidīt. Gan zaudējums, gan uzvara var būt iluzora, vai neatbilstoša perspektīvā. Iegūt mācību caur kļūdām un pieredzi. Uzmanīties no lepnības.
Viltīgs, negodīgs, atriebīgs cilvēks.

6 ZOBENI
"Dekorāciju" maiņa vai ceļojums, iespējams pa ūdeni. Bēgšana no konflikta vai nepatikšanām. Ceļojums kurš nes līdzi atrisinājumu kādai problēmai. Cerības. Paskatīties uz problēmu attālināti. Nepieciešamība tikt projām no nepatīkamām stresa situācijām. Pirms ķerties klāt problēmas risinājumam nepieciešams atpūsties un uzkrāt spēkus.
Var norādīt uz pārcelšanos, dzīves vietas maiņu.

7 ZOBENI
Stratēģija, viltība, plānošana. Sasteigts impulsīvs risinājums. Izvairīties no atbildības. Pārpratums. Norobežošanās. Viltība vai apmāns. Būt piekrāptam vai paša negodīga rīcība. Darīt ko neatļautu. Rīkoties aiz muguras. Kaut kas, kas ir zagts, zagt, nozagt, pazust, pazaudēt.
Viltīga persona. Labs stratēģis. Tāds kuram ir noslēpumi. Zaglis.
Veselības pasliktināšanās saistīta ar enerģijas zudumu. Pašsajūtas pasliktināšanās.

8 ZOBENI
Nespēja rīkoties, neietekmējami ārēji apstākļi, neietekmējama situācija, gūsts, cietums. Nekustīgums, sasalums no bezspēcības. Risinājumu var sasniegt tikai ar lielu apņēmību. Ir nepieciešama rīcība. Uzņemties atbildību. Kļūt upurim pēc paša gribas. Sevis žēlošana. Nespēt redzēt risinājumu. Nepieciešams pārvarēt bailes, kļūt neatlaidīgam grūtā situācijā.
Paranoja, klaustrofobija. Zaudēt, atdot enerģiju.

9 ZOBENI
Izmisums un vilšanās. Situācija kuru ir nepieciešams risināt. Pagātnes darbības vai iespaidi kuri ir jāatlaiž.
Murgi vai slikti sapņi, bezmiegs. Paralizējošas bailes, panika.
Viedi sapņi, Ārpus ķermeņa iziešanas pieredze.

10 ZOBENI
Pārdzimšana. Kaut kā beigas. Jauns sākums. Neizbēgamas izmaiņas. Tava ego nāve. Uzskatu maiņa, sevis pārvarēšana, liekā atmešana. Skumjas vai trauksme. Mācība saņemta. Likteņa trieciens.
Kombinācijās nāve. Slikta veselība.

ZOBENU PĀŽS
Viss bērnišķīgākais no viesiem pāžiem. Atrast risinājumam caur kādu citu problēmu.
Ziņnesis. Iekšēji maiga persona, maiga dvēsele. Kāds kurš var palīdzēt atrisināt problēmu. Korektums un nelokāma uzņēmība. Spītība. Zinātkārs, ziņkārīgs. Atjautīgs, tāds kuram patīk mācīties. Pastāv par savu taisnību, saviem nodomiem un rīcību. Drosmīgs. Spiegs.

ZOBENU BRUŅINIEKS
Straujums, kaujinieciskums, ātrums, niknums.
Neparasta, intensīva, harizmātiska, vērīga, vai pat valdonīga, agresīva persona. Neiecietīgs pret pratināšanu un izjautāšanu. Analītiska un loģiska pieeja risinājumiem. Tāds kurš rūpīgi plāno, izsver, izvērtē. Var ātri aizsvilties, ja nepakļaujas viņa gribai vai nepiekrīt viņa argumentiem.

ZOBENU KARALIENE
Paštaisnums, nosodījums, pieredze, mācīties no pieredzes.
Pārliecināta, tieša, gudra persona ar augstām uztveres spējām. Var iedvesmot uz jaunām idejām. Tāda kurai patīk vadīt, izgājusi cauri grūtībām un kļuvusi stipra. Paštaisna ar noslieci nosodīt. Tāda kura var padarīt citus nervozus, likt no sevis baidīties.
Šī kārts var norādīt, ka persona ir viena, vai nesen šķīrusies.

ZOBENU KARALIS
Briedums, skaidrs prāts, skaidri redzēt, stratēģija, kara māksla.
Skolotājs, vadītājs, politiķis, akadēmiska persona. Domīga, apdomīga, ētiska, iecietīga, vērīga persona. Tāds kurš pieņem lēmumus un ietekmē tos. Aprēķinātājs, pirms ko uzsākt izvērtē iespējas. Sabiedrībā cienījama persona.

ZIŽĻU TŪZIS
Radošs potenciāls, Dieva dzirksts. Jauna radoša aizraušanās. Kaislība, jauna kaislība. Tīra, neapvaldīta enerģija un libido. Aizdegties, enerģijas pieplūdums. Iniciatīva, inerce, impulss. Radošā enerģija, kura piemīt mērķu sasniegšanai. Uzsākt, sākums. Drosmīgs solis, projekts. Uzdrīkstēšanās. Jaunas negaidītas inovācijas. Entuziasms, pārliecība. Vēlamais rezultāts var būt sasniegts. Negaidīts atrisinājums.
Veselības uzlabošanās. Gaidāma piedzimšana.

2 ZIŽĻI
Stabils pamats. Pārliecība. Vēlmes. Vērsts uz izmaiņām vai izvēli. Tāds kurš izdara pašreiz izvēli, apdomā. Izvērtēt jaunas iespējas, izaicinājumus, nākamos soļus attīstībā. Iedziļināties un saskatīt skaidri savus mērķus, vēlmes, motivāciju. Paša vara, spēks. Neatkarīga rīcība. Atvērts ceļojumiem.

3 ZIŽĻI
Lēmums pieņemts. Apzināšanās, izvērtēšana. Atbrīvo vidi realitātei, tādai kādu tu vēlies. Paplašināt redzes loku. Uzsākt kādu jaunu lietu, projektu. Pieņemt perspektīvu svarīgu lēmumu. Spēja redzēt, izpratne. Jauns sākums, jauna dzīve. Atvadas no vecā. Kārts koncentrēta uz nākotni. Tālredzība. Ceļojums. Process, kas atnesīs piedzīvojumus un veiksmi.

4 ZIŽĻI
Labvēlīgi rezultāti, vai arī stabila fāze kādā uzsāktā projektā, attiecībās. Patīkama savienība, kompānija. Patīkams atpūtas brīdis. Jauns sākums. Būt brīvam. Harmonija, atjaunošanās, priecāšanās, ikdienišķi svētki. Ģimenes sanākšana. Rituāli svētki.

5 ZIŽĻI
Nenozīmīgi šķēršļi. Nekaitīgs izaicinājums. Konfliktsituācija vai neizlēmība. Konfrontācija, duelis, strīds par nenozīmīgām lietām. Spēka demonstrācija, cīņa, konkurence, sacensība. Nepieciešams pārvarēt nepārliecinātību par sevi. Problēmas jārisina. Stāties pretim, aizstāvēt sevi, savu viedokli. Personību sadursme.

6 ZIŽĻI
Uzvara, triumfs, uzvarēt. Stabilitāte, augstākais punkts kādā ciklā vai procesā. Taisnīgs lepnums. Atpazīstamība.
Veiksme ir pie rokas. Sava progresa atzīšana. Atzinība par ieguldīto darbu. Līderība grupā, organizācijā vai kādā projektā. Izbaudīt un vairot savu pašapziņu. Turpināt savu meistarības pilnveidošanās ceļu.

7 ZIŽĻI
Aizstāvēt savus principus un pārliecību. Sevis pierādīšana, pastāvēšana par sevi, uzdrīkstēšanās būt citādam, aizstāvēšanās, ieņemt pozīciju, pozu. Būt mazākumā, pretoties. Problēmsituācija kā izaicinājums savu principu aizstāvēšanai. Reaģēt drosmīgi, pretoties bailēm. Apzināt bailes un pārvarēt, uzveikt tās izmantojot esošās priekšrocības.

8 ZIŽĻI
Labs sākums, veiksmīgs sākums, trāpīgs, īstajā vietā, nepalaist garām. Ātrums, spēks, kustība. Jūtu uzliesmojums. Šķēršļus iespējams pārvarēt. Sagatavoties, būt gatavam. Vienreizēja iespēja. Negaidīti jaunumi vai atklāsmes. Ātri, droši risinājumi. No otras puses sasteigtas, saraustītas darbības. Steigties.
Iespējams ceļojums.

9 ZIŽĻI
Bailes, savainojums, gaidīt uzbrukumu, būt ielenktam. Savu spēku pārvērtēšana, situācijas nenovērtēšana. Būt aizsardzībā. Būt neatlaidīgam un sīkstam neskatoties uz neveiksmēm. Nepieciešamība atrast iekšēju spēku un pārliecību par sevi. Izturēt balstoties uz izturību un savu brīvo gribu. Aizdomas. Bailes saistītas ar nepatīkamu pieredzi.

10 ZIŽĻI
Neredzēt, šķēršļi, nasta, par daudz pienākumu, smagi pienākumi vai atbildība, slogs, mērķa neredzēšana. Grūts uzdevums. Nepieciešamība koncentrēties. Pienākumi un uzdevumi patērē daudz enerģijas. Milzīgs enerģijas zudums, patēriņš vai trūkums.

ZIŽĻU PĀŽS
Kaislīga un enerģiska persona-visbiežāk jauna. Entuziasts, drosmīgs piedzīvojumu un izaicinājumu mīlošs. Tāds kuram sevi jāpilnveido. Ziņnesis. Tāds, kurš var atnest labas un pozitīvas ziņas. Var norādīt uz likteņa zīmēm, vieds sapnis.
Virspusīga vai dziļa interese par maģiju, enerģijas pārvaldīšanu.
Uzmanības novēršana, vilinošs kārdinājums no kura iespējams labāk atteikties, pretoties.

ZIŽĻU BRUŅINIEKS
Trauksmains, impulsīvs individuālists. Nevaldāms raksturs. Enerģijas pilns. Dedzīgs ideju aizstāvis. Kaislīgs, šarmants, harizmātisks, bieži egoistisks. Virspusīgs, nenoteikts. Seko saviem savtīgiem mērķiem. Tāds, kuram ir slēpti motīvi. Viltīgs.
Nepieciešama uzmanīga plānošana. Apsēstība. Ceļojums un piedzīvojumi.

ZIŽĻU KARALIENE
Persona ar pārliecību un labām manierēm. Lepna, daudzšķautnaina personība. Parasti sieviete.
Enerģiska cēli nes savu gaismu. Ar maigu balsi, vēl brīdi neatkarīga sieviete. Tāda, kura seko saviem mērķiem, tomēr ir silta un žēlīga. Kaislīga, maiga seksualitāte.
Dejotāja, sportiste
Ragana, šamanis, burve. Persona kura pārvalda enerģijas vai piemīt pārdabiski spēki.
Viedums, zinības, dzīves gudrības. Visuma likumu pārzināšana.

ZIŽĻU KARALIS
Drosmīgs, spējīgs līderis. Harizmātisks iedvesmojošs cilvēks kurš ietekmē jautātāju. Autoritāte, padomdevējs. Rīkojas impulsīvi, var rīkoties neapdomīgi. Sociāli aktīvs, patīk atrasties uzmanība centrā.
Veiksme vai situācijas uzlabošanās finansu jomā. Spēcīgs pievilkšanās spēks. Nepieciešamība atrast līdzsvaru starp aktīvu enerģisku rīcību un pasivitāti. Laika trūkums.

KAUSU TŪZIS
Pilnība, dziļas jūtas, mīlestība. Plaša sirds, draudzīgums, sociāla aktivitāte. Jauni emocionāli piedzīvojumi. Jauna kaislība. Pozitīvas izmaiņas draudzībā, mīlestībā, intīmajās attiecībās. Jauna draudzība, dziļa draudzība. Intuīcijas intensitātes pieaugums. emocionāla sapratne. Iekšējā pasaule un harmonija. Saistība ar savu garīgo iekšējo radošo pašrealizāciju. Jauni radoši projekti, patīkams darbs.
Nepieciešams sākt mīlēt sevi.
Laba veselība.

2 KAUSI
Savienība, partnerība, radnieciska dvēsele, sirds, mīletība, uzticība, draudzība, kaisle, pareiza rīcība. Divas sirds puses, mīlestības spēks. Veidojas jauna partnerība vai jauns projekts, savienība. Viegli tiek piedotas pagātnes kļūdas. Izvairieties no izolācijas, meklējiet savienību. Abpusēja palīdzība, vienoti spēki, spēku apvienošana. Pretstatu apvienošanās. Komandas darbs. Jauni biznesa kontakti.

3 KAUSI
Svētki, dzīres, ballīte, pasākumu apmeklēšana. Svinēt.
Ģimenes sanākšana. Viesmīlība. Uzticība un komforts tuvu cilvēku lokā. Harmoniskas attiecības. Jautājumu risināšana ģimenes lokā. Dziļas saknes. Spēcīga saikne ģimenē, ar draugiem, draugu, mīļoto. Savienoties ar kādu no pagātnes.
Biedriskums, draudzības gars, kopīgi grupu mērķi.
Trīs paaudzes.
Kāzas, rituāli, maģiski rituāli, burvestības.

4 KAUSI
Neapmierinātība, būt neapmierinātam. Sevis žēlošana. Rutīna, būt ieradumu gūstā. Garlaicība. Kaut kas, kas tiek pieņemts par pašsaprotamu. Nespēja novērtēt. Neredzēt iespējas. Emocionāla neieinteresētība. Attālināšanās, atsvešināšanās. Vienam otru neredzēt.
Strupceļš, bezdarbība, enerģijas trūkums. Nav kustības.
Depresija.

5 KAUSI
Zaudējums, sēras, emocionāls zaudējums, vilšanās, izmisums. Šķiršanās, skumjas, sēras vai vēlme būt žēlotam. Sevis žēlošana. Koncentrēties uz zaudējumu un nespēja redzēt esošās vērtības, iespējas. Iespējama neveiksme vai vilšanās. Gaidas, kuras nepiepildās, nereālistiskas gaidas. Ilūzijas. Nekoncentrēties uz zaudēto. Vērst uzmanību uz esošo. Virziena maiņa ir neizbēgama vai ir nepieciešama.

6 KAUSI
Nostaļģija. Jaukas siltas atmiņas. Bērnības atmiņas. Satikt kādu no pagātnes. Atgriezties pagātnē. Patīkama tikšanās. Attiecību nostiprināšana. Harmonija. Jutekliskas, patīkamas baudas. Balansa atjaunošanās. Prieks, bezrūpība, nevainība, drošība. Mazas dāvanas vai laipnības.
Kombinācijās var norādīt uz grūtniecību vai mātišķumu.
Kārts var arī norādīt uz pretošanos un bēgšanu no pašreizējiem apstākļiem, iestrēgt patīkamās atmiņās.

7 KAUSI
Kārdinājums. Nespēja izvēlēties, ilūzijas, apmāns vai neskaidrības. Konfliktējošas izvēles vai vēlmes. Apjukums. Ētisks izaicinājums. Pārvērtēti priekšlikumi, iespējas. Pārsteigums. Sapņot un fantazēt. Ļaut vaļu iztēlei. Neskaidra situācija.
Izkaisīta enerģija

8 KAUSI
Dziļākas jēgas meklējumi. Garīgi meklējumi. Sevis meklēšana. Neapmierinātība ar esošo, vai vilšanās. Aiziet, atlaist pagātni. Šķiršanās, aiziet no kāda. Būt laimīgam vienatnē, būt pašam ar sevi. Sekot savai sirds balsij, aicinājumam.

9 KAUSI
Labklājība, garīga veiksme. Nodoties dzīves priekam, apmierinātība. Jūtu un sajūtu apgaismība. Vēlmes piepildīšanās process ir progresā. Vēlēšanās piepildīsies, vai ir piepildījusies. Apvienot gudrību ar spēku, izturību. Stiprināt ticību sev, saviem mērķiem. Ievēlies vēlēšanos!
Laba pašsajūta, veselība.

10 KAUSI
Apmierinātība un pilnības sajūta, piepildījums, harmonija, laime, saticība, lojalitāte. Saticīga ģimenes dzīve, stabilas attiecības, savienība. Harmoniska laulība. Veiksme un svētība. Būt uz pareizā ceļa.
Kombinācijās- mīloša, bet nefunkcionāla ģimene.

KAUSU PĀŽS
Siltas un patīkamas atmiņas par partnerattiecībām pagātnē. Pieredzes apmaiņa.
Mākslinieciska, jautra, sapņaina persona. Apveltīta ar dāsnumu. Tāda, kura mācās un gūst pieredzi par attiecībām. Emocionāla, reizēm nenosvērta, pārlieku emocionāla. Kreatīva, pirmatnēja, savāda, atšķirīga.
Vēstnesis. ziņnesis, it īpaši saistīts ar ziņām sirdslietās.

KAUSU BRUŅINIEKS
Kārdinājums, vilinājums. Negaidīts ielūgums vai priekšlikums. Kaprīzes un melodrāma.
Romantiska, apburoša, emocionāla, mākslinieciska persona. Tāda, kura grib piedalīties, būt aktīva, manipulēt un ietekmēt ar savu ārējo veidolu. Persona, kura ir greizsirdīga un skaudīga (uz jautātāju). Var būt pārlieku jūtīgs, temperamentīgs ar noslieci uz krasām garastāvokļa maiņām.

KAUSU KARALIENE
Beznosacījuma mīlestība, uzticība, bezgalīga pacietība, iejūtība.
Eleganta, pašaizliedzīga, līdzjūtīga un gādīga persona. Tāda, kura spēj just dziļi empātiski, spēcīga intuīcija. Emocionāli līdzsvarota. Piemīt dziļš garīgums.
Gaišreģe, tāda kurai piemīt ekstrasensoriskas spējas.

KAUSU KARLIS
Praktiska apmācība. Pasaulīgas zināšanas. Diplomātija. Saskarsmes prasmes.
Līdzjūtīga, simpātiska, sabiedrībā cienījama persona. Prot kontrolēt savas emocijas, pārvaldīt tās. Mentors, aizstāvis. Darbojas vai ir saistīts ar mākslas vai kultūras sfēru.

PENTAKLU TŪZIS
Negaidīts uzlabojums. Realizācija, izdevīgums, nauda, materiāli labumi. Rast risinājumu. Pēkšņa auglīga ideja. Resursu parādīšanās, pieejamība. Ideju, sapņu piepildīšanās.
Jaunas finansiālas iespējas, negaidīts darba piedāvājums, jauns projekts. Nodoms realizācijas stāvoklī. Dāvana, mantojums, atlīdzība. Labas ziņas.
Domu materializācija.
Veselības uzlabošanās. Grūtniecība.

2 PENTAKLI
Darīt vairākas lietas reizē. Censties kontrolēt. Izvērtēt, uzņemties risku. Finansiāls spiediens. Adaptēties un pieņemt pēkšņas negaidītas izmaiņas. Noteikt prioritātes. Izvēle starp vairākām nodarbēm, darbiem, projektiem.

3 PENTAKLI
Māka, zināšanas kādā specialitātē. Amata apgūšana, zināšanu papildināšana, pilnveidošanās. Kļūt par mācekli.
Darbs grupā. Detaļu šķirošana, stratēģijas izstrādāšana. Plānošana. Apjomīgs, laikietilpīgs projekts.
Lepoties par savu darbu, padarīto. Būt pārliecinātam par savu ideju, nodomu.
Pūles tiks novērtētas.
Iespēja tikt izmantotam, vai kaut kā konfiscēšana.

4 PENTAKLI
Paškontrole, kontrole. Krāt naudu, mantu. Pretošanās izmaiņām. Tāds kurš ir īpašniecisks. Manipulators. Sīkumains, taupīgs. Tāds, kurš ir tendēts uz materiālismu. Egoisms vai pašapmierinātība. Ieslīgt iluzorā komfortā.
Iestrēgt. Nav enerģijas apmaiņas, enerģija bloķēta.

5 PENTAKLI
Materiāli, finansiāli zaudējumi. Nestabila situācija. Iespēju ignorēšana. Nelabvēlīgi apstākļi. Izolācija. Nenoteikti, grūti laiki. Neveiksmes attiecībā uz veselību.

6 PENTAKLI
Labdarība. Apdāvināt vai tikt apdāvinātam. Dāsnums. Saņemt materiālu palīdzību. Mecenāts, sponsors, labdaris. Uzplaukums. Nesavtīga atdeve. Uzkrājumus izmantot kā resursus. Dot un brīvi ņemt.

7 PENTAKLI
Veiksmes izmērs ir atkarīgs no pagātnē iegūldītā apjoma. Ko sēsi to pļausi. Ieturēt pauzi un apdomāt nākamo soli. Pašatklāsmes, pašanalīze. Gaidīšanas periods vai aizkavēšanās. Nepieciešama pacietība. Personības izaugsme.

8 PENTAKLI
Tiekšanās pēc pilnības, spēku veltīšana kādam projektam. Metodiska pilnveidošanās. Paaugstināt profesionalitāti, uzlabot prasmes. Pievērst uzmanību detaļām. Meistarība, mērķtiecība, apņēmība, pieredze, iedvesama. Darbu mīlošs, strādīgs, darbs. Tiekties paveikt neiespējamo, fanātisms.

9 PENTAKLI
Finansiāli veiksmīgs ieguldījums. Veiksmīga realizācija un atzinība. Beigas grūtībām un sāpēm.
Greznība un izsmalcinātība. Pārticība. Izpratne par mākslu un smalkām lietām. Komforts un apmierinātība. Pilnība, kas sasniegta ar pūlēm un pacietību.
Persona, kura ieņem cienījamu statusu sabiedrībā. Tāda, kuru citi apbrīno.

10 PENTAKLI
Ilglaicīga veiksme. Drošība un stabils pamats. Veiksme turpinās. Mantojums vai novēlējums. Brīvs no finansiāliem apgrūtinājumiem. Materiālās vajadzības ir apmierinātas. Sniegt palīdzību tiem kas ir ap jums vai negaidīta palīdzība no tuviem cilvēkiem.

PENTAKLU PĀŽS
Godīgums, palīdzība no malas. Praktiska pieeja. Izaugsme, labklājība. Tiek sniegta iespēja.
Uzticama persona, bez pieredzes. Lētticīgs, viegli pakļaujams. Students, eksaktās studijas. Piemīt izpratne par dabu. Tāds, kuram patīk mācīties.

PENTAKLU BRUŅINIEKS
Personai piemīt neparasts gara spēks, neatlaidība. Metodiska pārdomāta rīcība vai pieeja. Pabeidz iesākto. Piemīt izteiktas ambīcijas un izturība. Cīnās pret netaisnību, aizstāv vājākos.

PENTAKLU KARALIENE
Audzināta, dāsna, praktiska persona. Pašpietiekama laipna sieviete, kura liek citiem justies drošībā. Uzticības persona. Plaša sirds, draudzība. Mentors vai konsultants.
Pozitīva attīstība biznesā. Mājīga atmosfēra. Komforts. Dzīves stila uzlabošanās.

PENTAKLU KARALIS
Izsmalcināta, saspringta personība. Iekšēji labvēlīgs un strādīgs. Veiksmīgs, tāds kurš var demonstrēt vai arī nodrošināt stabilitāti. Var būt ārsts. Optimāli izmantot resursus. Finansiāla iespēja. Meistars, veiksmīgs menedžeris. Praktiskas iemaņas un noderīgas zināšanas.